About us

Short history

In 1946, due to the efforts of the leadership of "The Polytechnic Institute of Iaşi", supported by the well known scientific competence, enthusiasm and devotion of the distinguished professor Dimitrie I. Mangeron , an independent scientific publication was founded. The new publication was named "The Bulletin of the Polytechnic Institute of Iaşi" , and, since 1946, it has been known under the same name at national and international level. "The Bulletin of the Polytechnic Institute of Iaşi" met the need to make known the results of the research carried out by the teaching staff and to facilitate exchange of scientific information with other scientific research teams. Since the very beginning, this publication opened its doors to researchers from Romania and abroad.

In the early years of its publication, "The Bulletin of the Polytechnic Institute of Iaşi" published scientific articles, covering all the fields from Mathematics to Social Sciences. At the beginning, "The Bulletin of the Polytechnic Institute of Iaşi" published articles both in Romanian and in other languages, but, in order to facilitate the wider dissemination of research results as well as facilitation of international research cooperation, it was decided that articles should be published only in international languages and the summaries in Romanian.

In 1969, in order to ease the exchange of specialized reviews from abroad, "The Bulletin of the Polytechnic Institute of Iaşi" was divided in subjects according to specific areas. In 1971, the section - Chemistry and Chemical Engineering, was set up as a separate one.

Three Nobel Prize laureates published papers in several editions of the Bulletin. Louis de Broglie, who won the Nobel Prize in 1929 for the discovery of the wave nature of electrons, published four different scientific articles in 1963, 1964, 1966 and 1968. Italian chemist Giulio Natta, who won the Nobel Prize for Chemistry alongside Karl Ziegler in 1963 for their discoveries in the field of the chemistry and technology of high polymers, published two articles in 1967. Finally, American physicist John Hasbrouck van Vleck, who won the Nobel Prize in 1977 alongside Phillip Warren Anderson and Sir Nevill Francis Mott for their fundamental theoretical investigations of the electronic structure of magnetic and disordered systems, published one article in 1970.

Chemistry and Chemical Engineering Section

The Bulletin of the Polytechnic Institute of Jași, Chemistry and Chemical Engineering Section is an opportunity for the exchange of scientific ideas and the linking of the bridges between the teachers, researchers, PhD students, specialists in different fields who are interested in the mentioned directions of study. Thus, the journal becomes a promoter of interdisciplinary collaboration, supporting the latest achievements in these areas and the development of new areas of research. This Section is devoted to original and interdisciplinary, peer-reviewed papers on theoretical and applied research related to:

The journal publishes basic and applied papers describing mature work involving above topics, survey articles, editorials, methodological and book reviews. The first issue of The Bulletin of the Polytechnic Institute of Jași, CHEMISTRY and CHEMICAL ENGINEERING Section, was published in 1971.

 

Istoricul "Buletinului Institutului Politehnic din Iaşi"

În anul 1946, ca urmare a eforturilor conducerii Institutului Politehnic din Iaşi, sprijinite pe competenţa ştiinţifică recunoscută, entuziasmul şi devotamentul strălucitului profesor Dimitrie I. Mangeron, a apărut publicaţia ştiinţifică proprie a Politehnicii ieşene, intitulată de atunci şi cunoscută pe plan internaţional şi naţional "Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi". Aceasta răspundea nevoii de a face cunoscute rezultatele cercetărilor întreprinse de cadrele didactice proprii şi de a facilita schimbul de informaţii ştiinţifice cu alte grupuri de cercetare ştiinţifică, fiind de la început deschisă şi contribuţiilor altor cercetători din ţară şi de peste hotare.

În primii ani de apariţie, revista conţinea articole cu caracter ştiinţific divers, începând de la matematică şi terminând cu articole din domeniul ştiinţelor sociale. De asemenea, iniţial revista cuprindea articole redactate atât în limba română cât şi în limbile de circulaţie internaţională, însă, treptat, pentru a uşura asigurarea schimbului cu periodice de specialitate din străinătate, s-a hotarât publicarea articolelor exclusiv în limbi de circulatie internaţionala, cu rezumate în limba română.

Pentru facilitarea schimbului cu periodice de specialitate din străinătate, în anul 1969 s-a considerat a fi utilă scindarea „Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi” în fascicole caracterizate prin domenii specifice. Acest proces a început în anul 1971, a continuat de-a lungul anilor şi în prezent Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi, apare pe următoarele domenii de specialitate:

Separarea pe secţii de specialitate a apărut datorită creşterii diversităţii domeniilor prezente în articolele destinate publicării şi a determinat lărgirea ariei schimburilor de publicaţii şi periodice ştiinţifice cu instituţii de prestigiu de pe toate continentele. Au fost consolidate relaţiile cu edituri de renume, care trimit spre recenzare în paginile "Buletinului" monografii şi tratate recent editate, care sunt înregistrate apoi în fondul de carte al bibliotecii. Numărul de schimburi cu universităţi de prestigiu din străinătate a crescut la 58.

Asigurarea nivelului ştiinţific ridicat al revistei se realizează atât prin existenţa unui Colegiu Editorial international (începând cu anul 2005), care reuneşte personalităţi ştiintifice din ţară şi străinătate, cât şi prin recenzarea lucrărilor de către un colectiv de referenţi selectat cu mare exigenţă din rândul celor mai valoroase cadre didactice proprii sau din alte centre universitare.

Lucrările publicate prezintă rezultatele cerecetării ştiinţifice obţinute de autori, atât în activităţile de doctorant desfăşurate în facultăţi, cât şi în aceea de colaborare în consorţii ale proiectelor de cercetare ştiinţifică pe plan naţional şi internaţional. Revista constituie o oportunitate pentru schimbul de idei şi legarea unor punţi de colaborare între cadre didactice, cercetători, doctoranzi, specialişti în diferite domenii care abordează direcţiile de studiu menţionate. Astfel, revista devine un promotor al colaborării interdisciplinare, al promovării celor mai noi realizări în aceste domenii, al dezvoltării unor domenii noi de cercetare.

În Buletin au publicat trei laureați ai Premiilor Nobel, iar profesorul Mangeron spunea atunci că Buletinul „era un primat pe toată partea europeană”. Louis de Broglie, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică în anul 1929, a avut patru articole tipărite în paginile revistei, în 1963, 1964, 1967 și 1968. Chimistul italian Giulio Natta, laureat al Premiului Nobel pentru Chimie în anul 1963, a publicat două articole în anul 1967, iar fizicianul american John Hasbrouck van Vleck, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică în 1977, a publicat un singur articol, în anul 1970.